Sisukaart > B-kategooria algõpe

B-kategooria algõpe

B-kategooria algõppe koolitusi viime läbi paljudes linnades ja õppeklassides üle Eesti. Õppesõitude läbiviimisel kasutame kuni pooleteist aasta vanuseid sõidukeid Toyota.
Õppetöö kestus ja korraldus.
Õppekava näeb ette B-kategooria mootorsõidukijuhi kursuse pikkuseks mitte alla 6 nädala. Koolituse ajal tuleb läbida teooriakursus 27 tundi, õppesõitu vähemalt 21 sõidutundi.
Lisaks tuleb koolituse jooksul läbida "Esmaabikoolitus", "Pimeda ajal sõiduki juhtimine" ning "Algastme libedasõidu koolitus". Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksami sooritamisega autokoolis.

Meie poolt pakutav teooriaõpe koosneb 9 loengust (3x45 minutit korraga). Teooriaõpe toimub olenevalt õppegrupist 1-2 korda nädalas kindlal nädalapäeval. Koolitused toimuvad hommikusel, pärastlõunasel või õhtusel ajal. Kui õppetöö toimub üks kord nädalas, siis kestab koolitus 2 kuud. Loengutes kasutame põnevaid ja kaasaegseid arvutipõhiseid õppematerjale, mille tarvis oleme loonud rohkelt originaalset videomaterjali. Loengumaterjale saab välja trükkida. Juba läbitud loenguid saavad ka tavaõppes osalejad vaadata videona ja lahendada teste e-autokoolis.

Õppesõiduga alustame meie tasuta õppeväljakutel. Linnasõidud toimuvad kõikides linnaosades. Sobiv õppesõidu aeg lepitakse kokku sõiduõpetajaga.

Arveldused
Koolituse eest tasumine toimub üldjuhul pangaülekandega. Sularahaga on vajadusel võimalik arveldada meie õppeklassides. Meie autokoolis sõiduõpetajad arveldustega ei tegele.

Tasumisvõimalused:
- osadena tasumine: kursusele registreerudes tasu esimese makse (teooria hind) ja edasi kasvõi ühe sõidu haaval põhimõttel - sõit, mis on kokku lepitud, peab olema tasutud enne sõidu toimumist.
- kursusele registreerudes võib tasuda kogu kursuse maksumuse korraga.
- ettevõtetel on võimalik koolituse eest tasuda arvega.
Meie poolt pakutava B-kategooria algõppe koolituse eelised
• Koolitust viivad läbi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad.
• Kasutatavad õppematerjalid võimaldavad omandada põhjalikud teadmised.
• Tavaõppes on õppijatel on võimalik tasuta kasutada e-autokooli ja selle õppematerjale.
• Teoreetiliste teadmiste kontroll on tasuta (2 esimest katset) ja sõiduoskuste kontroll on tavalise sõidutunni hinnaga.
• Koolile kuuluvate õppeväljakute kasutamine algõppe esimestel sõidutundidel on tasuta.
• Võimalik on läbida kõik nõuetekohased lisakoolitused ühes autokoolis.